Menu główne

Analiza związków biopodobnych

Gyrolab

Gyrolab™ xPlore to otwarty, automatyczny system do analizy immunoassay pracujący w nano-skali. Próbki i reagenty są przenoszone automatycznie z mikropłytek na mikrostruktury znajdujące się na płytach Gyrolab CD. Mikroprzepływowy system w odniesieniu do tradycyjnych metod opartych o pracę z płytkami titracyjnymi zapewnia znacznie krótszy czas kontaktu pomiędzy reaktantami i zmniejsza niespecyficzne wiązania z matrixem, zwiększając wydajność i przepustowość urządzenia.

Innowacyjna platforma do analizy immunologicznej Gyrolab™ firmy Gyros powstała w ramach rozwoju i produkcji leków biopodobnych. Typowymi zastosowaniam dla platformy Gyrolab w badaniach i wdrażaniu leków na rynek są: farmakokinetyka (PK), farmakodynamika, toksykokinetyka, testy immunogenności i analiza biomarkerów. W zakresie bioprocesów i produkcji wiodącym zastosowaniem Gyrolab jest analiza ilościowa zanieczyszczeń tj. oznaczanie ilościowe HCP i Protein A oraz określanie ilościowe produktów.

Gyrolab xPlore™

Automatyzacja bioanalizy PK na platformach Gyrolab zapewnia większą przepustowość, minimalną liczbę personelu, skrócenie czasu analizy i zmniejszenie ręcznych błędów, które poprawiają ogólną stabilność i niezawodność metody oraz ułatwiają przenoszenie testów do CRO.

Wiodące firmy farmaceutyczne oraz CRO wdrożyły technologię Gyrolab do szerokiej liczby aplikacji. Urządzenie wspiera firmy farmaceutyczne przyspieszając badania przedkliniczne i kliniczne związków biopodobnych (biosimilars).

Urządzenie posiada certyfikat 21 CFR part 11.

Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623