Menu główne

Testy RealFast

Pole Produkt Nr kat. Zastosowanie
Wrodzony przerost nadnerczy Test CAH RealFast™ CNV 7-410 Umożliwia rozróżnianie pomiędzy delecjami, duplikacjami i statusem prawidłowej liczby kopii genu CYP21A2 u pacjentów z wrodzonym przerostem nadnerczy (CAH)
Choroby układu sercowonaczyniowego Czynnik V Leiden 7-110 Wykrywa najczęstszy genetyczny czynnik ryzyka związany z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową
PTH 20210G>A 7-120 Wykrywa drugi najważniejszy genetyczny czynnik ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
MTHFR 677C>T 7-160 Wykrywa częste mutacje genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej powodujące hiperhomocysteinemię, będącą czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia
MTHFR 1298A>C 7-170
PAI-1 4G/5G 7-180 Wykrywa genetyczny czynnik ryzyka chorób układu krążenia oraz powikłań ciąży
Hemochromatoza HFE C282Y 7-130 Wykrywa częste mutacje w genie HFE powodujące dziedziczną hemochromatozę (HH) typu 1
HFE H63D 7-140
Nietolerancja laktozy LCT -13910C>T 7-150 Wykrywa najczęstszy polimorfizm powodujący nietolerancję laktozy
HLA HLA-B5701 7-610 Wykrywa allel HLA-B*57:01, który jest związany z nadwrażliwością na lek przeciwko HIV – abakawir
HLA-B27 7-620 Wykrywa allel HLA-B*27, który jest związany z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
Farmakogenetyka MTHFR 677C>T 7-160 Wykrywa częste mutacje genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej związane z działaniami toksycznymi metotreksatu
MTHFR 1298A>C 7-170
VKORC1 -1639G>A 7-190 Wykrywa najważniejszy polimorfizm związany z indywidualną zmiennością wymaganych dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych
HLA-B5701 7-610 Wykrywa allel HLA-B*57:01, który jest związany z nadwrażliwością na lek przeciwko HIV – abakawir
Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623