Menu główne

Aparaty do elektroforezy poziomej

Elektroforeza pozioma (ang. horizontal electrophoresis) jest rodzajem elektroforezy, w której nośnik elektroforetyczny znajduje się w płaszczyźnie horyzontalnej. Wśród elektroforezy poziomej wyróżniamy dwie odmiany:

  • Submarine – rozdział prowadzony w żelu agarozowym
    Żel agarozowy
  • Elektroforeza półsucha - rozdział prowadzony w żelach poliakrylamidowych. Zaletami tej metody jest minimalizacja zużycia odczynników chemicznych, brak wycieków elektrolitu, łatwe odprowadzanie ciepła wydzielanego w czasie elektroforezy oraz wysoka wydajności i powtarzalność wyników.
    żel akrylamidowy

W ofercie posiadamy aparaty do Submarine:

oraz system do elektroforezy poziomej półsuchej:

  • HPE Tower (tzw. High Performance Electrophoresis)
    HPE Tower
Muszyńska 29
02-916 Warszawa
Polska
tel. 22 651 63 33
fax.22 651 75 57
REGON: 011551579
NIP: 5210084649
KRS: 0000130623